Høgskule og universitet

English Teaching Strategies Hurtigkjøp
Ion Drew & Bjørn Sørheim | Bjørn Sørheim English Teaching Strategies
329,00 kr

English Teaching Strategies er ei didaktikkbok i engelsk for mellomtrinnet og ungdomstrinnet som er laga for norske f

Barns utvikling, leik og læring Hurtigkjøp
Dag Skram Barns utvikling, leik og læring
229,00 kr

Denne boka presenterer nyare syn på leik, læring, lærarrolla og undervisning. Forfattaren tek opp teoriar om leik og


Barnehageleiing i praksis Hurtigkjøp
Kjetil Børhaug | Dag Øyvind Lotsberg Barnehageleiing i praksis
329,00 kr
Barnehageleiing i praksis er ei lærebok i administrasjon og leiing, skriven for kunnskapsområdet "Leiing, sam
Elev- og lærarrolla Hurtigkjøp
Peder Haug Elev- og lærarrolla
349,00 kr
I skuledebatten dei siste åra har vilkåra for læring stått sentralt. Peder Haug har redigert denne artikkelsamlinga der

Frå modernisme til det kontemporære Hurtigkjøp
Gunnar Danbolt Frå modernisme til det kontemporære
489,00 kr
Gunnar Danbolt er kjent for det norske folk gjennom det populære radioprogrammet Kunstreisen. I denne boka gir han overs
Historie i bruk Hurtigkjøp
Ola Svein Stugu Historie i bruk
229,00 kr
Bruk av historie er eit tverrfagleg forskingsfelt der omgrep som minne, myte og identitet står sentralt. Boka gir oversi

Barndomshistorie Hurtigkjøp
Ellen Schrumpf Barndomshistorie
229,00 kr
Boka trekkjer opp hovudlinjene i barndomshistorisk forsking frå Philippe Aries banebrytande verk Barndommen historie i 1
Forskingsmetode med etikk og statistikk Hurtigkjøp
Edvard Befring Forskingsmetode med etikk og statistikk
389,00 kr
Brei innføringsbok i forskingsmetode for studentar i pedagogikk, helse- og sosialvitskaplege fag og lærarutdanninga. Bok

Dei europeiske trolldomsprosessane Hurtigkjøp
Rune Blix Hagen Dei europeiske trolldomsprosessane
229,00 kr
Rettsleg forfølging av hekser prega store delar av Europa på 1500- og 1600-talet. I boka gir Rune Blix Hagen ei oversikt
Barnehagepedagogikk Hurtigkjøp
Edvard Befring | Synneva Helland Barnehagepedagogikk
329,00 kr
Tverrfagleg grunnbok i barnehagepedagogikk! Boka dekkjer alle sentrale emne i barnehagearbeidet, leik og læring, skrifts

Innføring i nynorsk for høgare utdanning Hurtigkjøp
Olaf Almenningen Innføring i nynorsk for høgare utdanning
349,00 kr
Dette er alt du treng for å bli ein stødig nynorskbrukar. Her finn du oversiktleg innføring i nynorsk grammatikk, dei vi
Den kalde krigen Hurtigkjøp
Hallvard Tjelmeland Den kalde krigen
229,00 kr
Epoken omtalt som ’den kalde krigen’ står sentralt i internasjonal politisk historie. I boka gir forfattaren ei grundig

GLSM Hurtigkjøp
Synnøve Skjong GLSM
369,00 kr
Lærebok for faget GLSM i allmennlærarutdanninga. Boka drøftar ulike utfordringar knytt til begynnaropplæring i norsk og
Året 1814 Hurtigkjøp
Ståle Dyrvik Året 1814
229,00 kr
Kom sjølvstendet i 1814 av ei langvarig indre utvikling, eller skuldast det utanrikspolitiske forhold? I denne boka nøst

Fattigdommens psykologi Hurtigkjøp
Kjell Underlid Fattigdommens psykologi
389,00 kr
Det å vere fattig i velferdssamfunnet Noreg blir opplevd som ei stadig større belastning. Boka gir eit nærbilete av nors
Institutio oratoria Hurtigkjøp
Marcus Fabius Quintilian | Hermund Slaattelid Institutio oratoria
335,00 kr
Quintilians tolvbandsverk Institutio oratoria (Opplæring av talaren) gir eit samla oversyn over gresk og romersk retorik

Afrika i eit historiografisk perspektiv Hurtigkjøp
Randi Rønning Balsvik Afrika i eit historiografisk perspektiv
229,00 kr
Gjennom tidene har historikarar teikna mange og ulike bilete av kontinentet Afrika. Denne boka gir oversikt over viktige
Den demografiske overgangen Hurtigkjøp
Ståle Dyrvik Den demografiske overgangen
229,00 kr
Kvifor gjekk dødsratene ned over heile Vest-Europa på 1800-talet? Og kvifor skjedde det same med fødselsratene nesten hu

Dette leika vi med Hurtigkjøp
Marit Stemshaug | Ola Stemshaug Dette leika vi med
335,00 kr
Historisk dokumentasjon av leiketøy som har vore brukt i Noreg og om leiken og den språklege tradisjonen knytt til dei.
Den truverdige leiaren Hurtigkjøp
Einar Aadland Den truverdige leiaren
335,00 kr
Forfattaren viser korleis verdiar kan vere rettesnor for leiarskap. I ti essay reflekterer han over leiarskap og etikk,

Hurtigkjøp
Narve Fulsås Havet, døden og vêret
330,00 kr
Viktig referanseverk i moderne norsk historieskriving. Narve Fulsås sameinar empiri og teori i ei nyskapande kulturhisto
Embetsstanden i dansketida Hurtigkjøp
Øystein Rian Embetsstanden i dansketida
229,00 kr
Innsiktsfull og kortfatta om embetsstanden i dansketida, korleis dei blei rekruttert, korleis dei oppfatta rolla si, og

Historisk forsking, forståing og forteljing Hurtigkjøp
Ingar Kaldal Historisk forsking, forståing og forteljing
329,00 kr
Engasjerande innføringsbok i historisk teori og metode. Boka tek impulsar frå den litterære vendinga på alvor, og drøfta

1 2 3 6 Neste »